เกี่ยวกับเรา

Social Media เป็นสื่อยุคใหม่ที่เข้าถึงผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายดิจิทัลได้อย่างแพร่หลาย แต่ในยุคปัจจุบันที่แต่ละแบรนด์ต่างพากันแข่งขันเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภค มุ่งเน้นการโฆษณาเกินพอดี ทำให้การบริหารเพจในยุคนี้ต้องมีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบโจทย์ของการลงทุนให้ได้มากที่สุด