ชิลได้อีก! ล่องแพคลายร้อนหนองหวาย จังหวัดนครพนม

ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ สภาพอากาศร้อนอบอ้าว บางวันมีอุณหภูมิเฉลี่ย สูงเฉียด 40 องศาเซลเซียส ส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเล่นน้ำทางธรรมชาติหลายแห่งคึกคัก นอกจากหาดกลางน้ำโขง ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนเล่นน้ำ ในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว อันซีนแห่งใหม่ ที่กำลังกลายเป็นที่นิยม สร้างความสนใจ ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เที่ยวชมความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ของ หนองหวาย แหล่งน้ำธรรมชาติ ของชาวบ้าน ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


ในเนื้อที่หลาย 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เชื่อมกับ ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง ทอดยาวมาจากหนองหาร จ.สกลนคร ผ่าน อ.ธาตุพนม ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ หนองหวาย มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำใสสะอาด เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำ คลายร้อน


เป็นที่มาของการยกระดับ จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือหมู่บ้านนวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ดั้งเดิม ของชุมชน 

เป็นที่มาของการต่อยอด จัดกิจกรรมล่องแพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชุมชน ที่อยู่กับลุ่มน้ำ จึงได้สร้างความร่วมมือระหว่าง ผู้นำชุมชน กับชาวบ้าน ในการจัดสร้างแพท่องเที่ยว บริการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ มีโอกาส ได้ สัมผัสบรรยากาศล่องแพในพื้นที่หนองหวาย  มีทั้งบริการ ล่องแพ บริการอาหารเครื่องดื่ม ไปจนถึงอุปกรณ์เล่นน้ำคลายร้อน

จนกลายเป็นที่สนใจ ของประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวสัมผัสล่องแพเล่นน้ำกันคึกคัก โดยปัจจุบันมีแพ ทั้งหมด มากกว่า 70 ลำ ไว้คอยบริการประชาชน นักท่องเที่ยว  ยิ่งในช่วงนี้ ฤดูร้อน  บวกกับ ใกล้ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ยิ่งคึกคัก สร้างรายได้ เงินหมุนเวียนสะพัดในชุมชน วันละ นับแสนบาท

ขอขอบคุณข้อมูล