ประกาศปิดโรงแรมทั่วเมืองจันทบุรี ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มีประกาศออกมาถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดจันทบุรีถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก

โดยมาตรการในการควบคุมนักท่อเงที่ยวนั้นมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณข้อมูล